THẾ GIỚI HẢI SẢN MỸ ĐÌNH

  Địa chỉ: 566/163 Nguyễn Thái Sơn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

  Số điện thoại: +81298118136

  Giờ mở cửa: Monday – Sunday (11AM –11PM)

THẾ GIỚI HẢI SẢN MỸ ĐÌNH

  Địa chỉ: 566/163 Nguyễn Thái Sơn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

  Số điện thoại: +81298118136

  Giờ mở cửa: Monday – Sunday (11AM –11PM)

THẾ GIỚI HẢI SẢN HAI BÀ TRƯNG

  Địa chỉ: 566/163 Nguyễn Thái Sơn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

  Số điện thoại: +81298118136

  Giờ mở cửa: Monday – Sunday (11AM –11PM)